Önce İnsan Sonra Haber

Han kapısına çeviremeyeceksiniz!

Mahkemenin kararına MHP Milletvekili Feti Yıldız sert tepki gösterdi.

Gündem 1 Aralık 2019 Pazar / 7 ay önce
Han kapısına çeviremeyeceksiniz!

Ekleyen: Kozmiktürk

Kozmiktürk-Ankara

CHP milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 114 milletvekili tarafından 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne açılan iptal davasında karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, memuriyete girişte "güvenlik soruşturması şartı" arayan düzenlemeyi iptal etti.

Mahkemenin kararına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sert tepki gösterdi. Yıldız, “CHP’nin müracaatı üzerine AYM, devlet memurluğuna alımda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırılması yapılması şartını iptal etti. FETÖ’nün, PKK’nın Devlete sızmasının yolu açılıyor. Tedarik ettiğiniz kararlara rağmen, devletin kapısını han kapısına çeviremeyeceksiniz!” çıkışı yaptı. Yıldız daha sonra da, "AYM Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları kanunla düzenlenir gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu hususlar 4045 sayılı kanunla düzenlenmiş,konuya ilişkin yönetmelik ile belirlenmiştir.İptal edilen düzenleme Anayasanın kanunilik şartını taşımaktadır" paylaşımı yaptı.

Anayasa Mahkemesi ayrıca; oy çokluğu ile aldığı kararla, suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, yardım ve yataklık etmek, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işlemek, örgüt yöneticisi olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüt propagandası yapmak ile terör suçlarından şüpheli, sanık ve hükümlülerin müdafisi veya vekili olacak avukatlarla ilgili kendisi hakkında da aynı suçlardan soruşturma bulunmasının müdafilik veya vekillikten men edilmesi için yeterli görülmesine ilişkin ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak etmişti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olup başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlülerin görüşmelerine ilişkin "Teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmeden AYM, bu bölümün de iptaline karar vermişti.

fetiyıldızgüvenliksoruşturmasıpkkfetö