Önce İnsan Sonra Haber

Mors dişlerinden, balina kemiğinden gözlük

Yumuşak malzemeler özellikle derin kış soğuklarında, yüz cildine nazik davranılarak kullanılmış.

Gündem 13 Ocak 2020 Pazartesi / 3 ay önce
Mors dişlerinden, balina kemiğinden gözlük

Ekleyen: Kozmiktürk

Kozmiktürk-Haber Merkezi

2500 yıl önce altını işleyip altından kağanlarına zırhlı elbise yapan, Avcıların gözü kamaşmasın diye güneş gözlüğünü icad eden, Dünyanın ilk halısı Pazırık'ı yapıp üstünde satranç oynayan, Yoğurdu ve Kımız'ı icad edip sağlıklı nesiller kuranlar hep Türkler idi…

Bu notlar twitter’de ‘Sakalar İskitler (Gizlenen Eski Anadolu Halkı)’ hesap tarafından paylaşıldı. Aktarılanlara göre, günümüz koruyucu güneş gözlüklerinin ortaya çıkmasından 2000 yıl önce Sibirya avcıları, kardan yansıyan göz kamaştırıcı parlamayı önlemek ve Şamanların gözlerinden de korunmak için kendi çözümlerini bulmak zorunda kaldılar…

Gözküğün bulan ataların da Türkler olduğu belirtilen paylaşımlarda şunlar kaydediliyor:

“Bazıları gümüş ile işlenmiş olan bu gözlükler Çukçi halkı ve Eskimo grupları tarafından mors dişlerinden, balina kemiğinden veya deriden ahşap, ağaç kabuğu ve kıldan yapılmıştır. Yumuşak malzemeler özellikle derin kış soğuklarında, yüz cildine nazik davranılarak kullanılmıştır.

Metalden yapılmış olanlar, gözlerin sert parlak güneş ışınlarının çoğunu korurken, gözlüğü kullananın rahat görmesi için küçük çapraz yarıklar bulunur. Oz tamgası benzeri bu yarıklar çok ilginçtir.

Bu Kültürün en eski tarihi -M.Ö. 400 yıllarında- Rusya da Çukotka'daki Ekven mezarlığında bulunmuştur. Bilinen en eski gözlükler, Bering Boğazı'nın her iki tarafında da bulunan Eski Bering Denizi kültürüne aittir.

Kültürün zirvesinin milattan sonra 2. ve 3. y.y. larda olduğu düşünülmektedir. Ekven ve ayrıca Uelen mezarlıklarında, MS l. yy.dan 5. Yy.'a kadar uzanan, kemikten yapılmış kar gözlüğü bulundu. Bazıları oymalar ile dekore edilmiş bazılarına çizimlerle örnekler gösterilmiştir.

Daha sonra, örneğin Inuits ve Yupik ve Chukchi halkı gibi Eskimolar'ın kar gözlüğü geleneği kullanmışlardır. Balina kemiği de dahil olmak üzere, soyu tükenmiş mamutlardan, boynuzdan ve odundan fildişi ile birlikte kemik koruyucu gözlükler yaptılar.

Bazen gözlüklerin yüzeyi güneşten daha fazla koruma sağlamak için siyahla boyanmıştır. Sibirya çevresindeki mezarlarda bulunan kar gözlükleri; bir kısmı at kılı, diğerleri ise huş ağacı kabuğu şeklinde yapılmış.

Bu gözlüklerin Bering boğazından geçişlerle birlikte ABD kıtasına taşındığı düşünülmektedir. Zira ABD ve Kanada’nın kuzey enlemleri de bu gözlüklerin insanlık tarihinde aynı geleneğe sahiptir.

Gözlükler için bariz bir pratik kullanım olsa da, bu 'gözlükler'in bir çeşidinin geleneksel şamanlar tarafından kullanıldığına inanılmaktadır; örneğin, Ekve'de, deliklerinde kayma deliği olmayan bir çift gözlük bulundu.

Evenkler ve Dolgan halkı, gözlüklerini ren geyiği derisinden veya başka bir kabarık yarım maskeye takılmış bakır veya kalay veya gümüş gözlükler veya daha sonra Rus yerleşimcilerinden elde edilen bezleri kullanırken daha sonra yapımında metale döndü.

Boncuklarla yapılan süslemeler de bir özellikti. Aynı tür gözlükler, Nganasan veya Khanty gibi diğer Kuzey Kutupları tarafından da kullanılmıştır. British Museum'da bazı örnekleri var.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Gelenek bu güne kadar devam ediyor ve Rusya Federasyonu'nun en büyük bölgesi olan Sakha Cum. olarak da bilinen Yakutistan'da büyüyor. Zamanda geriye gidip, Yakut halkı gözlük, metal, huş ağacı kabuğu, ahşap, kemik, deri ve at kılı yapmak için çok çeşitli malzemeler kullandı.

At kılından oluşturulan gözlükler karmaşık ağ şeritlerinden oluşuyordu. Hayatta kalan bir 19. yüzyıl örneği Yakut'tan değil, Sibirya'nın güneyindeki dağlık bölge olan Tuva, şimdi Irkutsk Yerel Tarih Müzesi'nde bir koleksiyonda bulunmaktadır.

Yakut koleksiyonlarındaki metal gözlüklerin çoğu 18. ve 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Yine, bazıları kesinlikle ritüel kullanımlara sahipti: Karda kullanım için günlük yaşamda değil, Şamanlar tarafından konuşlandırıldılar.

Şimdi pek çok Yakut, dedelerinin huş ağacı kabuğundan yapılmış basit gözlükleri olduğunu hatırlıyor.

Eski gözlüklerin çoğu oldukça basit görünüyor. Örneğin: burun için küçük derinleşen metal bir şerit ve görüş için yuvalar var. Diğerlerinde, parlamayı çoğaltırken görebilecekleri yarıkları olan iki yuvarlak metal disk bulunur; bunlar deri veya kürk maskesine sabitlendi.

Daha modern bir evrim, gümüş astarlı, çapraz şeklinde yarıklı, kürklü astarlı gözlüklerdir. Bu gümüş gözlük, fotoğraflarımızın gösterdiği gibi Yakutistan'daki modern yerel tasarımcılara ilham veriyor.

Yerel tarihçi Prokopy Nagovitsyn şunları söyledi: ‘Yuvarlak şekilli gümüş gözlükler, birçok zengin insanın ortaya çıktığı 19. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı. Şeklin sembolik bir anlamı vardı, dairenin içindeki çapraz neolitik zamanlardan beri güneşin sembolü idi.’

Yine de, haç şeklindeki kesimler tundradayken değil, örneğin dağlara tırmandığınızda da uygun.

Bu gözlükler şamanlar tarafından da kullanılıyordu. İnsanlar bir erkek şaman olduğunda, bakışının gücüyle onu öldürebileceğine ve bu gözlüklerin koruyucu bir kalkan olarak görülebileceğine inanıyordu.

DİĞER ŞAHESER PAZIRIK HALISI

Pazırık Kurganından çıkan, Hun Türklerinin Gördes (Türk) düğümü ile dokunmuş Dünya’nın en muhteşem halısı, ‘Pazırık Halısı’dır. (10 Cm2 de tam 3600 düğümü var.)

Dünyada bu kadar muhteşem bir şaheser yoktur. Picasso yapsa emin olun trilyon dolara satılırdı. Bu halının yaşı MÖ.5. y.y.'a sabitlenmiş. Ve bunu Türkler, Şaman-Tengrici Türkler yaptı. Niye tanımıyoruz siz tahmin edin artık...

ROMA KULÜBÜ’NÜN ARMASINA DİKKAT

Türklere hep göçebe derler! Oysa bu tamamen yanlıştır. Zira hiç göçebelerin şehirleri ve bu şehirlerde kurduğu sayısız devleti, imp, atabeyi, beyliği olur mu be kardeşim? Bu şaheserleri göçebeler nasıl yapsın? Sadece İskitlerin bilinen 7 şehri vardır.

Peki; İtalya'nın o güzelim Toscana bölgesi medeniyetini kuranlar kimdir? Etrüsklerin Türklüğüne kanıt mı gerek ?

Roma Futbol Kulübü'nün arması şaşırtıcı mı? İtalya gezisinde İtalyanların aslında "biz Türk/Turan kökenliyiz" demesine niye şaşırıyorsunuz? İtalyanlar köklerini biliyorlar, biz mankurtlaştırıldık onlar değil! Tarihimizi İslam ve Osmanlı'dan ibaret sanan mankurtlar utansın.

ILGAZ’DA NEDEN YAILMIYOR?

Cumhuriyet'in ilk yıllarında tasarlanan Türk Devlet Armasında, Ressam Muhsin Rıfat Beyin arma projesinde, iç içe geçmiş bozkurt başı dikkat çeker. Bozkurt başının içinde yer alan insan-kurt karışımı büst devletin kurucusu olarak Atatürk'ü temsil etmektedir. Anlamayana anlat..

Her yıl Avrupa'nın göbeğinde, Budapeşte'ye 150 km mesafedeki Bugaç kasabasında Turan Kurultayları tertip eden Hunlar/Macarlar'dan da mı utanmayalım! Uyanmayalım!... Biz niye Ankara-İstanbul arasındaki Ilgaz Dağlarında Turan Kurultay’ı yapamıyoruz?

Nerede Turan Irkının varlığı varsa orada mezarları da var. Mısır'daki piramitlerden, Hindistan'ın son Tatar kralı Haydar Ali dahil, bütün bunlar dünyanın sahip olduğu anıtlar dizisini oluşturur. Ve bunlar Turan ırkının insanları tarafından inşa edilmiştir.

türklerşamanlargözlükicatçukotkarusyaekvenberingboğazıhunlarromakulübüturankurultayı