Önce İnsan Sonra Haber

Haşim Thaçi’nin bağışlanmaz hatası: Türk dostu olmak

Kosova’da yaşananları, Türkiye karşıtı cephenin Türkiye dostu Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’yi istifaya zorlaması ve tasfiye etmesi olarak değerlendirmek gerekiyor.

Dünya 27 Kasım 2020 Cuma / 2 ay önce
Haşim Thaçi’nin bağışlanmaz hatası: Türk dostu olmak

Ekleyen: Kozmiktürk

Kozmiktürk-Haber Merkezi

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi (Hashim Thaçi) istifa etti. Hakkında Kosova yargı makamlarınca iddianame hazırlanan Thaçi, “Halkımın onurunun zedelenmemesi için istifa ediyorum” dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi istifa mesajında şöyle dedi:

“İç diyalog ve barış için güvenimizi koruduk. Değerli  vatandaşım, söz verdiğim gibi, cumhurbaşkanının hiçbir koşulda mahkemeye çıkmasına izin vermeyeceğim, bu nedenle, Kosova Cumhurbaşkanlığı ve Kosova devletinin bütünlüğünü korumak için, bugün Kosova Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum. Bu bir  bir veda değil, sadece hoşçakalındır. Tekrar görüşeceğiz ve ak yüzle çıkacağız, bu size verdiğim sözdür”

Özel Kosova Mahkemesi’ni, Avrupa Konseyi’nin de desteğiyle Kosova üzerinde AB nüfuzunu güçlendirme operasyonu olarak değerlendirmek mümkün. Haşim Thaçi, bugüne kadar Kosova Cumhuriyeti’nin AB ile ilişkilerini geliştirmesine destek verdi; ilave olarak Sırbistan yönetimiyle ilişkilerin güçlendirilmesi için de çaba gösterdi. Thaçi’ye göre Kosova’nın Sırbistan’la ilişkilerinin güçlendirilmesi bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır. Bu bakış açısının etkisiyle, Kosova içindeki Sırp azınlığın yaşadığı Mitroviça’da ve Sırbistan içinde Arnavutların yaşadığı Preşova’da güncel sorunların çözüme kavuşturulması için doğrudan ve dolaylı onlarca müzakere yapılmıştır. Tüm bu konularda ABD ve Batı ile birlikte hareket eden Haşim Thaçi’nin bağışlanmaz hatası ise Türkiye ile çok yakın ilişki içinde bulunmasıdır.

Soykırıma karşı direndi

Soykırım ve etnik temizlik tehdidiyle karşı karşıya kalan her bölgede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kategorisindeki hukuk dışılıkların söz konusu olabileceği genel kabul gören bir durumdur. Bu kategorideki eylem ve fiillerden dolayı öncelikle yöneticiler suçlama ile karış karşıya kalmaktadır. Bu bakış açısı çerçevesinde Haşim Thaçi ve diğer UÇK yöneticilerinin söz konusu eylemlerden dolayı sorgulanmalarını da bir yere kadar olağan kabul etmek mümkün görünüyor. Bununla birlikte, yaşananların sadece objektif bir perspektifle “hakikati arama çabası” ve insancıl kaygılarla meydana geldiğini de düşünmek saflık olacaktır. Pek çok örnekte açık biçimde görüleceği üzere, bu kategorideki gelişmeler başka hedeflere ulaşmak için, örneğin siyasal nüfuz alanı oluşturma mücadelesinin aracı olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin AB ve ABD ile uyumlu bir performans ortaya koymasına rağmen tasfiye edilmesinde başka faktörler rol oynamış olmalıdır.

Balkanlarda Türkiye’nin nüfuzunu sınırlandırma hedefinde birleşen aktörler AB ve Rusya ile sınırlı değil. Kendini Türkiye karşıtı cephede konumlandıran Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi aktörlerin de bu kategorideki operasyonların içinde yer aldığını gösteren onlarca örnek mevcut. Kosova’da Haşim Thaçi’nin tasfiyesinde “Alamut şebekesinin” de etkili olduğu kuşku götürmez bir gerçek; Haşim Thaçi Türkiye’nin talebi üzerine, Kosova’da faaliyet gösteren FETÖ okullarını kapatmış ve bu sebeple örgütün hedefi haline gelmişti. Dolayısıyla Kosova’da yaşananları, Türkiye karşıtı cephenin Türkiye dostu Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’yi istifaya zorlaması ve tasfiye etmesi olarak değerlendirmek gerekiyor.

Yerel muhalifleri ve Batılı çevreler tarafından “savaş suçu” işlemekle itham edilen Thaçi’nin, iddia edilen suçlamalar nedeniyle neden genel görevli yargı organı yerine, yeni oluşturulan özel statülü (ad hoc) bir mahkemede yargılanmaya zorlandığı sorusu havada kalıyor ve hayatın olağan akışıyla örtüşmüyor. Sadece bu olay bile, operasyonun aktörlerinin geniş bir koalisyondan oluştuğunu ortaya koymakta. Kosova Cumhurbaşkanı’nın tasfiye edilmesinde birden çok faktörün etkili olduğu anlaşılmakla birlikte, bunlar arasında en açık olan husus şudur: Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Türkiye’nin Batı Balkanlardaki nüfuz alanını ve hareket kabiliyetini sınırlandırmak için tasfiye edilmiştir. Kurgu ve uygulamanın profesyonel bir prodüksiyon niteliklerine sahip olması, perde gerisinde güçlü bir koalisyonun ve sağlam bir ekip çalışmasının bulunduğunu göstermektedir.

(Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Kocaeli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı)

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçidavatürkdostu